Tulkošanas Pakalpojumi
Notariāli tulkojumi

Notariāli tulkojumi

Notariāli apstiprināti, sertificēti tulkojumi

 

Ja dokumentu tulkojums ir iesniedzams valsts un citās iestādēs Latvijā un ārvalstīs, tas nozīmē, ka Jums nepieciešams notariālais apliecinājums, ko piedāvā sagatavot tulkošanas birojs Fast Translation.

Notariālo dokumentu sagatavošana:
OBLIGĀTI ir nepieciešams apzīmogots un parakstīts dokumenta oriģināls pie dokumentu notariālās apliecināšanas.
Tulkojums tiek piešūts pie dokumentu kopijas vai oriģināla saskaņā ar klientu prasību vai Latvijas Republikas likumdošanu.

Tulkojuma notariālais apliecinājums.

Saskaņā ar Notariāta likumu zvērināts notārs var apliecināt tulkojuma pareizību no vienas valodas citā valodā, tikai tādā gadījumā, ja viņš pārzina attiecīgās valodas. Ja notārs nepārzina attiecīgās valodas, tulkojumu var veikt tulkotājs, kura paraksta īstumu  uz tulkojuma apliecina zvērināts notārs. Zvērināts tulkotājs ir devis zvērestu notāram, apņemoties veikt pareizus un precīzus tulkojumus, turklāt zvērināts tulkotājs uzņemas pilnu atbildību par apzināti nepatiesu un/vai nepareizu tulkojumu saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 300. un 302. pantu.

Tulkojuma notariālā apliecinājuma veidi:

Apliecinājums pie dokumenta oriģināla: pie oriģinālā dokumenta tiek piešūts tulkojums, ko apliecina zvērināts tulkotājs, kura parakstu apliecina notārs.

Apliecinājums pie kopijas: dokumenta oriģinālam sagatavo kopiju, kurai tiek piešūts zvērināta tulkotāja apliecināts tulkojums attiecīgajā valodā; kopiju ar tulkojumu notārs apstiprina tikai tad, kad tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Lai veiktu notariāli apliecinātu tulkojumu, ir nepieciešams pilnībā noformēts un juridiski spēkā esošs dokuments. Informācija par dokumentu noformēšanu atrodama 1996. gada 23. aprīļa Ministru Kabineta noteikumos Nr. 154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

Tulkojumi ar sertificēta tulka apliecinājumu

Gadījumā, ja klientam nav nepieciešams notariāli apliecināts tulkojums, piedāvājam apliecināt tulkojuma pareizību ar sertificēta tulka parakstu un zīmogu. Šādi tulkojumi tiek noformēti saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā”.

Tulkojumi ar tulkošanas biroja apliecinājumu

Ja nav nepieciešams notariāli apliecināts tulkojums un tulkojums ar sertificēta tulka apliecinājumu, piedāvājam apliecināt tulkojuma pareizību ar biroja zīmogu!

Pastāvīgajiem klientiem tulkojuma pareizības apliecinājums ar biroja zīmogu bez maksas!

Lai uzzinātu cenas par tulkojumu sagatavošanu dokumentiem,  sazinieties ar mums kontaktu sadaļā.

 

Atslēgvārdi:

, ,