Tulkošanas Pakalpojumi
Noderīga informācija

Noderīga informācija

Noderīga informācija

  • Apostille – dokumenta īstuma apliecināšana

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) ir paraksta un zīmoga īstuma apliecināšana, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī sagatavoti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot tiek apliecināts arī dokumenta parakstītāja tiesiskais statuss un amatpersonas pilnvaras. Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nav notariāla darbība.

Ja nepieciešams notariāli apstiprināts tulkojums dokumentam, kas izsniegts ārvalstīs, vai, otrādi – izsniegts Latvijā un jāiesniedz ārvalstīs, dokuments jālegalizē. Iesniedzot dokumentus to īstuma apliecināšanai, lūdzam iepriekš noskaidrot attiecīgās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, vai jāapliecina (jālegalizē):

1. tikai dokumenta oriģināls / notariāli apliecināta dokumenta kopija;

2. tikai dokumenta tulkojums;

3. gan dokumenta oriģināls /notariāli apliecināta dokumenta kopija, gan dokumenta tulkojums.

Sīkāku informāciju atradīsiet: (Ārlietu ministrijas mājas lapā).

  • Tulkojuma notariālais apliecinājums

Notariāli apliecināts tulkojums ir tulkojums, kuru ar savu parakstu apliecina zvērināts tulkotājs, bet zvērināta tulkotāja parakstu apliecina zvērināts notārs. Zvērināts tulkotājs ir devis zvērestu notāram, apņemoties veikt pareizus un precīzus tulkojumus, turklāt zvērināts tulkotājs uzņemas pilnu atbildību par apzināti nepatiesu un/vai nepareizu tulkojumu saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 300. un 302. pantu.

Tulkojuma notariālā apliecinājuma veidi:

Apliecinājums pie dokumenta oriģināla: pie oriģinālā dokumenta tiek piešūts tulkojums, ko apliecina zvērināts tulkotājs, kura parakstu apliecina notārs.

Apliecinājums pie kopijas: no dokumenta oriģināla tiek noņemta fotokopija, kurai tiek piešūts zvērināta tulkotāja apliecināts tulkojums attiecīgajā valodā; fotokopiju ar tulkojumu notārs apstiprina tikai tad, kad tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Lai veiktu dokumenta notariālo apliecinājumu, ir nepieciešams dokumenta oriģināls.

Apliecinājums tiek veikts divos posmos: dokumentu tulkošana un tulkojuma notariālais apliecinājums. Saskaņā ar Notariāta likumu zvērināts notārs var apliecināt tulkojuma pareizību no vienas valodas citā valodā tikai tādā gadījumā, ja viņš pārvalda oriģināla un tulkojuma  valodas. Ja notārs nepārvalda šīs valodas, zvērināts notārs apliecina tulkotāja paraksta īstumu.

  • Noderīgas saites:

Lai saņemtu citu detalizētu informāciju sazinieties ar mūsu tulkošanas biroju kontaktu sadaļā.

Noderīga informācija tulkiem/tulkotājiem:

15 interesantas grāmatas tulkiem/tulkotājiem profesionālai izaugsmei: http://www.melissaharkin.com/15-interesting-books-for-translators-and-interpreters/

Daudzvalodu vārdnīca būvniecības nozarē  LV / ET / LV / LT: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/glossary_en_et_lv_lt_final–3.pdf

–  Ieteikumi āršatata tulkotāju profesijai: http://www.transpanish.biz/translation_blog/translation-career/#!

 

Atslēgvārdi:

, , ,