Tulkošanas Pakalpojumi
Cenas

Cenas

Tulkošanas pakalpojumu cenas

Tulkošanas birojs Rīgā Fast Translation  nodrošina individuālu pieeju katram klientam, piedāvājot kvalitatīvus pakalpojumus par klientiem draudzīgām un pieejamām cenām.

Rakstisko tulkojumu cenu kalkulators

Lai uzzinātu  rakstisko tulkojumu izcenojumus, lūdzam izmantot cenu kalkulatoru:

  • Cenu kalkulators sniegs jums priekšstatu par tulkojumu cenām pieprasītākajās valodu kombinācijās: latviešu, krievu, lietuviešu, igauņu, angļu un vācu.
  • Cenas piedāvājuma saņemšana nerada  nekādas saistības, tai ir tikai informatīva loma.
  • Cenu kalkulators aprēķina tulkošanas pakalpojumu cenas saskaņā ar divām tarifu grupām. Vienkāršiem un vidēji sarežģītiem tekstiem tiek piemērots standarta tarifs, bet specifiskiem nozaru tekstiem – paaugstināts tarifs.
  • Ņemiet vērā – tulkojuma minimālais apjoms: 1 lappuse (1800 zīmes ar atstarpēm). Pastāvīgajiem klientiem – 1000 zīmes (teksta apjoms, kas  pārsniedz 1000 zīmes, tiek uzskatīts par pilnu lappusi).
  • Rakstisko tulkojumu cenu pārsvarā aprēķina pēc teksta oriģināla apjoma.

Standarta tulkojumi

24 stundās mēs vidēji tulkojam līdz 10 lappusēm teksta atkarībā no tā sarežģītības pakāpes un valodu kombinācijas. Minētā apjoma standarta tulkojumi tiek nodoti klientam nākamajā darbdienā.

Eksprestulkojumi  

Situācijās, kad tulkojums, kā tas praksē gadās, bija nepieciešams „jau vakar”, tulkošanas birojs Rīgā Fast Translation nodrošina steidzamu tulkojumu  dažu stundu laikā.

Vidēji 12 stundu laikā garantēti tulkojam līdz 7 (septiņām) lappusēm. Tulkojuma cena šajā gadījumā tiek aprēķināta saskaņā ar eksprestulkojumu jeb steidzamo tulkojumu cenrādi.

Apjomīgu tekstu tulkojumiem  mēs sagatavojam individuālu cenu aprēķinu, kā arī piedāvājam klientam ērtāko izpildes termiņu!

Izmantojiet iespēju un noslēdziet ar mums sadarbības līgumu, jo pastāvīgajiem klientiem mēs piedāvājam atlaidi 5% apmērā, kā arī apjoma atlaidi līdz pat 20%.

Citu pakalpojumu izcenojumi

Maketēšanas pakalpojumu un mutiskās tulkošanas cenas tiek noteiktas, pamatojoties uz stundu tarifu un darba veikšanai nepieciešamo stundu skaitu.

Pārliecinieties par teksta sarežģītības pakāpi, kā arī uzziniet sev nepieciešamā pakalpojuma izmaksas, sazinoties ar projektu vadītāju un nosūtot tekstu uz e‑pastu: [email protected]

Atslēgvārdi:

, ,