DAUDZVEIDĪGI VALODU PAKALPOJUMI

SAZINIES AR MUMS

Whatsapp +371 29712156
E-pasts: liga@fasttranslation.lv
Skype: fasttranslation.latvia

Sadarbība ar ārvalstu partneriem gan privātajā, gan valsts sektorā būtiski pieaug, tāpēc, lai lietišķās pārrunas un cita veida mutiskā komunikācija noritētu veiksmīgi un savstarpējas sapratnes gaisotnē, jāspēj pielāgoties ne tikai valodu, bet arī kultūras atšķirībām.

 

Mutiskā tulkošana ietver vienas valodas mutiskā ziņojuma nodošanu citā valodā. Mutiskais tulks strādā tiešā kontaktā ar runātāju un auditoriju, kurai ziņojums ir adresēts. Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc mutiskās tulkošanas un mūsdienu publiskās telpas specifiku, jāizvēlas uzticams šā pakalpojuma nodrošinātājs. Mūsu komandas profesionālās iemaņas un zināšanas ļauj piedāvāt pilnu tulkošanas ciklu.

Mūsu tulkiem ir izcila darba pieredze un rekomendācijas īpaši populārākajās valodu kombinācijās: latviešu – krievu, latviešu – angļu un angļu – krievu.

-> Secīgā jeb konsekutīvā tulkošana
-> Sinhronā tulkošana

Tulkošanas biroja FastTranslation tulkošanas pakalpojumi ietver gan secīgo (konsekutīvo), gan sinhrono tulkošanu.
Secīgā jeb konsekutīvā tulkošana ir ļoti izplatīta un visbiežāk tiek izmantota pārrunās, prezentācijās, preses konferencēs, semināros, dažādos korporatīvos un lietišķa rakstura pasākumos. Tulkojums tiek veikts runātāja ieturētajās loģiskajās pauzēs.

 

Sinhronā tulkošana ir tulkojuma nodrošināšana vienlaicīgi ar runātāja teikto. Sinhrono tulkošanu izmanto konferencēs vai sanāksmēs, nodrošinot to norisi vienlaikus vairākās valodās. Šāda veida tulkošanu spēj veikt tikai pieredzējuši un augsti kvalificēti tulki.

Lai mutiskās tulkošanas pakalpojumi nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, vēlams iepriekš iesniegt pieejamos palīgmateriālus, prezentācijas, sagatavotās runas vai jebkuru citu tekstuālu materiālu.

Ja nepieciešams, tulkošanas birojs Fast Translation nodrošina arī tehnisko atbalstu – sinhronā tulkojuma iekārtas, mikrofonus, austiņas, tulku kabīnes.

Lai uzzinātu mutiskās sinhronās un konsekutīvās tulkošanas pakalpojumu cenas, sazinieties ar mums kontaktu sadaļā.